Римският архитект Витрувий и връзката му с консервацията и реставрацията на археологическото културно наследство в България.

cover

The Ten Books on Architecture.

cover

Старото училище в с.Добралък. Една френска система в България.

cover

Има ли Наследството ни бъдеще. Размисъл върху едно дисциплинарно уволнение.

cover

Проучване. Архивни проекти. Архитекти-реставратори.

cover

Св. Йоан Кръстител в Несебър

thumb

Надстройката.

thumb

Две църкви в Несебър

thumb

Една история от Карлово

thumb-karlovo

Смелите идеи на Архитекта и съдбата на Паметниците на Културата.

thumb-pk-nadstroika