Експозиция на градския бит

01020203 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17_01

ПРОЕКТ, КОЙТО РАЗГЛЕЖДА ЖИВОТА НА СОФИЯНЦИ В КРАЯ НА 19ти - НАЧАЛОТО НА 20ти ВЕК.

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД: Преди столетие са направени едни от най-значимите открития в историята на човечеството. Това е времето, през което в Европа творят велики художници, музиканти и писатели.България не остава настрани отнововъведенията и откритията - постепенно се променя мирогледа на хората, променя се и начина на живот. В началото на 20 век, под влияние на сецесиона, най-напред се променя жилището на елитното общество. Основна черта на сецесиона е, че всеки детайл се изработва специално, по поръчка.

ИДЕЯ: В наши дни за хората и времето напомнят мебели, вещи, писма, снимки, книги, пръснати из антикварни магазини и музеи. Повечето от сградите са запазени, но сега те Стигаме до въпроса има ли място в София, което да пази жив спомена за миналото? В много други градове има запазени образци, показващи градският бит и начин на живот от края на 19 - началото на 20век.

При повечето експозиции всичко е поставено зад витрини или преградено за да не се доближават и пипат експонатите (пример -къщата на Калиопа, Русе). Има и експозиции, които стават среда за различни културни събития - рецитали, концерти ( пример - Балабановата къща, Пловдив). В повечето от тези експозиции дрехите присъстват като неделима част от интериора, допълват го и го обогатяват.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ - МЯСТО: Не са малко къщите в София които биха могли да приютят една подобна експозиция на градския бит. Къщата на Рачо Димчев е интересен и типичен пример за архитектурата в началото на 20 век и като интериор и като екстериор. Има статут на Паметник на Културата от местно значение - първа степен, по настоящем се използва за детска градина.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ - ИДЕЯ: Идеята на проекта е да пресъздаде атмосферата на отминалото време, без да задължава по някакъв начин посетителя, без да му поставя ограничения. Посетителят сам прави своя избор, взема решения. Той би могъл да се разгледа на спокойствие експозицията, да види, да докосне , да седне, да преживее. Той би могъл да посети кафе - сладкарница, в която опита вкусотии и напитки, част от ежедневието на софиянеца преди 100 години. Той би могъл сам да избере откъде да мине, какво да види и да прави. Тази идея, пренесена върху къщата на Р.Д. се реализира чрез обособяване на различни функционални зони и използване на различни похвати при тяхната реализация на отделните нива. На първото ниво са кафе-сладкарницата, мултимедийна зала и стаята на гидовете. На втория етаж е същинската част на експозицията -тук са салоните, залата за музика, любимите им хазартни и други игри, спиртическите сеанси, така модерни по онова време. Посетителят се запознава със светския живот - в домашна обстановка - който софиянци са водели. Идеята е всичко да изглежда застинало във времето, и да се съпреживява. На третия етаж са разположени две големи гардеробни помещения - мъжко и дамско. Това е място, където може да облечеш рокли и костюми, да се гримираш, да се снимаш, да се покажеш и да участваш в парти облечен със този тоалет. Една част от дрехите са разположени в експозиционни зали на същият етаж.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ - ПРОБЛЕМИ: Съществена част от представения проект е архитектурният дизайн за обзавеждането и аранжирането на основни, емблематични за решението пространства. Най- тежката задача бе да се определи за всяко от пространствата подход, адекватен на неговата специфика.

    -„решение на интериора с оригинални мебели от епохата или техни копи” - приложен по отношение на експозиционния етаж, където посетителят се потапя в историческата обстановка; -интерпретация на мебелите от епохата - при организацията на приемната зона - кафене, галерия, администрация и т.н. - функции, привнесени в сградата, макар и ситуирани в приемния етаж на къщата; - контрастен съвременен архитектурно-художествен език - при организацията на мансардния етаж, където функциите са безспорно нови и контрастно съвременни.

Reply