Археологическа лаборатория на Пресидио, Сан Франциско

Представяне на проект за Информационно табло-постер свързан с културното наследство запазено до наши дни от първото поселение в Сан Франциско, а именно укрепения форт ‘ El Presidio de San Francisco’.

p02p03p04p05

p06p07p08p09p10p11p12p13p14p15

Задачи свързани с реализацията:
-запознаване с подобни печатни материали;
-изледване на историята на форта;
-изследване на плановата схема на форта и нейното развитие във времето;
-изследване на съществуващата застройка, нейните функции и развитие във времето;
-изследване на сходни архитектурни примери от същото време - архивен снимков материал;
-графична реконструкция на по-важните сгради от укреплението;
-представяне на по-интересни намерени артефакти;

Интересни факти от процеса на работа:

-Когато испанците стъпват на брега са изключително впечатлени от местността.  Времето е хубаво и слънчево и остава такова по време на строежа на форта. Това е причината те да останат неприятно изненадани при появата на гъста мъгла, която не се вдига с дни.

-Всички постройки, които строят са само и изключително от кирпич.  Изключенията, по разбираеми причини са църквата, затвора и къщата на коменданта, построени  от камък, намерен изключително трудно.

-Дошлите заселници са предимно войници, неразбиращи от строителство. Техните кирпичени къщи са построени без солидна каменна основа. Това е причината още незавършили укреплението да се налага да поправят вече издигнатите постройки.

-Нуждата от повече  пространство в  укреплението води до разширяване в недовъшената посока. (Ако си представим, че войниците строят последователно в рамките на правоъгълното укрепление откъм входа и въртим обратно на часовниковата стрелка, контура на укпреплението остава непроменен до църквата. Реално достигайки и завършвайки нея, винаги има сграда за ремонт, което обяснява и незастроената част от форта. Това е и посоката на последващите промени.)

Reply