Размисли за понятието ‘Паметник на Културата’

Процес на реставрация

Наскоро се случи с приятел да обсъждаме маршрути, интересни места и т.н. и аз много въодушевено започнах да обяснявам за различни обекти, които си заслужава да се видят, споделяйки до каква степен мисълта за ‘паметник на културата’ ми стопля сърцето и как  бих искала в недотам далечното бъдеще да имам възможността да се заминавам само и единствено с паметници. За моя изненада отсрещната страна не посрещна изказването ми с интереса и въодушевлението, което очаквах. И в един момент се усетих и попитах „Ти знаеш ли какво означава Паметник на Културата?”. Не мога да цитирам точно отговора, но в общи линии изказването касаеше ‘паметника’ като ‘скулптура’. В представите му бяха монументалните паметници и мемориални комплекси, които могат да се видят в цялата страна.
Този разговор ме накара да се замисля, че всъщност са много малко хората, които са наясно с термина ‘паметник на културата’. Предимно архитекти, реставратори, служители в общини, както и хора имащи щастието (или съответно нещастието) да живеят, да притежават, да имат познати с отношение към сгради със статут на ‘паметник на културата’.
Това е причината, подтикнала ме към създаване на тази тема. Прииска ми се да дам достъпно и ясно обяснение на използваната терминология.

Най-общо казано ‘Паметник на Културата’ представлява движим или недвижим обект с културно-историческа стойност. Той е носител на белези от отминали епохи и може да е свързан със събития, исторически личности и разнообразни културни промени. Поради наличието на съответни качества, обектът се поставя под закрила на Закона, а качествата от своя страна определят степента на юридическа защита.
Естествено е в даден момент от съществуването си някои от мемориалните паметници да бъдат признати за Паметници на Културата.

Понятието ‘Паметник на Културата’ (ПК) не е константа. То непрекъснато се изменя и обогатява в зависимост от ценностната система и развитието на обществото. Съществуват много международни харти и конвенции, като всяка от тях дава свое определение за ПК. Различните държави също имат собствени тълкувания и интерпретации.

Не във всички страни се използва понятието ‘Паметник на Културата’. Дори понастоящем в приетия Закон за Културното наследство (ДВ19 / 13.03.2009), определението ‘Паметник на Културата’ се замени с ‘Културна Ценност’,но като че ли новото понятие не би могло да замести пълноценно старото. Във всеки случай поне докато се намери достоен заместник на новото понятие, трябва да свикнем с употребата му или просто да използваме старото и наложено вече ‘Паметник на Културата’.

One Response Subscribe to comments


  1. Боби

    Таз къща горе мноу хараби кадър и ми напомни за къщата в Созопол на бабата на мой бивш съученик. По комунизъмът не са давали на хората да си ремонтират покрива и фасадата, да не развалят паметника на културата. В резултат есен/зима/пролет/лято имаше нещо като график за разхождане на куче, ама беше за изливане на кофи, дето капеше от тавана. И използваха един стар гардероб да подпират едната стена, че нещо беше се вдлъбнала…

    май 12, 2009 @ 9:27

Reply