Конкурсен проект - гр.Латина, Италия

ОБЕКТ: Офис сграда  в рамките на имота на водонапорна кула “Casa del Mezzogiarno”
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: гр.Латина, Италия
ИНВЕСТИТОР: конкурсен проект

panorama

google-maps-top-view

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ АСПЕКТИ:
Водонапорната кула се откроява силно със своята вертикалност сред строго хоризонталния пейзаж на промишлената зона, в която е издигната. Тя е част от специфичния силует на града, който трябва да бъде съхранен.

ПРОБЛЕМИ:
- хаотична застройка в имота  и разположението на новата сграда - визуални и комуникационни връзки;
- етажност – строителството на висока сграда в имота би компрометирало градския силует;
- брой сгради в имота – сръзване на съществуващи и нови сгради с цел компактизиране на офис сградата, увеличаване на рекреационните площи;

ИДЕЯ:
За извеждане концепцията на новата сграда са използвани координатните системи на съществуващата постройка към улицата и на водонапорната кула. Така ортогоналната система се комбинира и свързва с радиално разположените през 6о оси на шапката на кулата.

Floor elevations

Side elevations

perspective drawings

КОНСТРУКЦИЯ И ФАСАДНО РЕШЕНИЕ:
Сградата се изпълнява с метална конструкция, която позволява премостване на големи подпорни разстояния и големите еркери и хлътвания.  Те пресъздават релефа, създаден от водно корито – постоянно криволичещ, издигащ се и падащ.
Фасадите са изпълнени с предварително заготвени фасадни панели със специфичен завършек. Постигнат е едновременно съвременнен и некомпрометиращ паметника дизайн. Използвани са два цвята – сиво за акцент и кореспондиращо с цвета на съществуващата сграда и бял, подчертаващ детайла. Друг основен материал е стъклото, което прави възможно  свободното преминаване на офисното към заобикалящото пространство и създава необходимата осветеност.
Уличната фасада  се откроява като една съвременна изчистена реплика на стоящата наблизо кула. Така се подчертава и характера на сградата – офис сграда на компания, обслужваща водоснабдяването на града.
В интериор са използвани естествени материали – камък, дърво. Сивият цвят е внесен и като интериорен акцент – контрастен на светлите материали и подчертаващ характерни зони.

37-interior-111
35-interior-fixed

Reply