Относно

  • Предпроектни проучвания;
  • Проектиране на жилищни, обществени, промишлени сгради;
  • Разработка на интериорни проекти и решения - преустройства, дизайн, обзавеждане;
  • Проекти за Недвижими Културни Ценности - проучване, консервация, реставрация и адаптация;
  • 3Д Визуализации;

Бележка:  Този сайт /блог/ е обвързан главно с интереса ми към  Културно-Историческото Наследство и опазването на Недвижими Културни Ценности. Представени са проекти за консервация, реставрация и адаптация на Недвижими Културни Ценности както и лични наблюдения върху реални проблеми на опазването.

replica tag heuer
iwc replica