Posts Tagged ‘паметник на кутурата’
Размисли за понятието ‘Паметник на Културата’

Процес на реставрация